Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Individuell hjälp

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-31

Något som kan vara bra att känna till är LSS, lagen om stöd och service till personer med vissa funktionshinder. LSS är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Med LSS får du den hjälp som du behöver i det dagliga livet och kan påverka vilket stöd och vilken service du får. För mer information kontakta din kommun, din länsstyrelse eller Socialstyrelsen:

Läs om LSS på Socialstyrelsens hemsida

Neuroförbundet

Neuroförbundet är en organisation för människor med neurologisk sjukdom eller skada och för anhöriga eller andra som är intresserade av verksamheten. Neuroförbundet informerar om aktiviteter, nyheter, kurser och kontakt till diagnosgrupper - både allmänt men även specifikt för MS-diagnosen. Här kan du även komma i kontakt med din lokala förening för att finna människor geografiskt nära som har MS.

Läs mer på Neuroförbundets hemsida

De handikappades riksförbund (DHR)

DHR är en organisation för människor med nedsatt rörelseförmåga. DHR bedriver handikappolitiskt arbete, opinionsbildning och information kring frågor som berör situationen för personer med rörelsehinder.

Läs mer på DHR:s hemsida

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)

HSO är en paraplyorganisation som består av 43 av landets handikappförbund. Tillsammans arbetar de för att påverka regering, riksdag och centrala myndigheter. Det finns också samarbetsorgan för handikappföreningar i län och kommuner.

Läs mer på HSO:s hemsida

Handikappupplysningen, Stockholms Landsting

Ett bra ställe att känna till när man behöver en mer individanpassad hjälp är handikappupplysningen. Här finns all möjlig information och tips kring sådant som rör funktionshinder. Det finns även möjlighet att ringa och ställa frågor.

Läs om Handikappsupplysningen