Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Rehabiliteringcenter

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

Vintersol

Vintersol är ett svenskt rehabiliteringscenter som ligger på södra Teneriffa, bara några meter från Playa Las Vistas. Den dagliga träningen syftar till att förbättra balans, uthållighet, styrka, motorik och koordinationsförmåga. Träningen ligger till grund för den framtida träningen som man sedan måste sköta på egen hand. Ett inslag i rehabiliteringen är kontakten med andra människor i samma situation.

Läs mer om Vintersol

Sommarsol

Sommarsol rehabiliterings- och rekreationsanläggning ligger i Vejbystrand, Ängelholm. Genom individuellt anpassad fysisk behandling, förbättrad kunskap om sjukdom och symtom får man hjälp att upprätthålla eller förbättra sin hälsa och funktionsförmåga. Man arbetar också med att öka motivationen för att i långa loppet höja livskvaliteten.

Läs mer om Sommarsol

Rehab Station Stockholm

Rehab Station Stockholm bedriver medicinsk rehabilitering sedan 1987 för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, MS, samt allmän neurologi i dagrehab och internatform.

Här bedrivs rehabilitering av hög standard i en stimulerande och kreativ miljö. Rehabiliteringen bygger på integrerade medicinska, psykosociala, hälsobefrämjande och tekniska insatser. Målet är att deltagarna ska kunna återfå eller bibehålla en aktiv roll i samhället med hög grad av egenmakt och livstillfredsställelse. Verksamheten grundas på engagemang, kompetens och nytänkande.

Läs mer om Rehab Station Stockholm

Humlegården

Humlegården i Sigtuna har målsättningen att alla ska klara sina dagliga liv så bra som möjligt utifrån de egna förutsättningarna. Daglig sjukgymnastik och arbetsterapi, individuellt och i grupp, stöd av kurator, logoped och psykolog liksom mötet med andra människor i samma livssituation är viktiga delar av rehabiliteringen. Samtal, enskilt eller i grupp och även tillsammans med anhöriga, är ett annat verktyg som används för att uppnå bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om Humlegården

Valjeviken

Valjeviken vid Sölvesborg i Blekinge är en av anläggningarna inom Neuroförbundet. Här arbetar man med en kombination av rehabilitering, utbildning och med olika aktiviteter och där stimulans och glädje är viktiga byggstenar.

Läs mer om Valjeviken

Fryk Center Rehabilitering

Fryk Center (FC) är ett neurologiskt och ortopediskt rehabiliteringscenter, med tyngdpunkt på neurologi. Här bedrivs rehabilitering i internatform och patienterna kommer från hela Sverige. Fryk Center har avtal med landstinget i Värmland och Västra Götalands landsting.

Läs mer om Fryk Center