Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Resor med bil

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

Parkeringstillstånd

Kör du bil och tycker att det börjar bli svårt att ta sig till och från parkeringsplatsen kan du ansöka om ett parkeringstillstånd för handikappade. Tillstånd för fri parkering för handikappade gäller i hela landet och kan sökas från kommunen.

Bilstöd

Den som på grund av funktionshinder har svårt att transportera sig på egen hand eller åka med allmänna kommunikationsmedel kan söka bidrag för att skaffa bil.

Bilstödet söker du enklast genom att kontakta Försäkringskassan.

Läs mer om Bilstöd hos Försäkringskassan

Reseersättning

Ibland kan man hamna i ett läge där man kan utföra sitt arbete men ha problem med att transportera sig mellan arbetsplatsen och hemmet. I dessa fall kan du eventuellt vara berättigad till reseersättning för att kunna fortsätta arbeta. Reseersättningen söker du från Försäkringskassan.

Läs mer om reseersättning hos Försäkringskassan