Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Färdtjänst

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Färdtjänst inom din kommun

Alla som har funktionshinder och inte kan använda kollektivtrafiken eller själv köra bil har rätt att anlita färdtjänst. Resan sker oftast med vanlig taxi eller med specialfordon som har lyftplatta eller ramp. Kostnader och begränsningar i hur man får åka varierar mellan olika kommuner men oftast åker man till ett kraftigt reducerat pris. Har du behov av färdtjänst kan du vända dig till din kommun.

Läs mer om färdtjänst här

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan du ta hjälp av om du ska åka utanför din kommun, på längre resor inom Sverige. Om man på grund av sitt funktionshinder och brist på tillgängliga trafikmedel måste resa på ett dyrare sätt än normalt är man berättigad till riksfärdtjänst. Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Mer information om riksfärdtjänst kan du få via kommunen.