Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Arbete

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Många med MS klarar av sitt arbete som vanligt medan andra kan behöva byta arbetsuppgifter eller minska ner på arbetstiden så småningom.

Innan du berättar för din arbetsgivare och dina kollegor om att du fått MS kan det vara bra att fundera på hur det kommer att påverka ditt arbetsliv.

Å ena sidan kan det kännas skönt att alla vet, du blir inte ifrågasatt ifall du inte orkar med att arbeta som förut. Å andra sidan kanske dina karriärmöjligheter påverkas negativt?

Ett bra tips är att i lugn och ro hemma skriva ner för- och nackdelar, förbered hur du kan bemöta olika frågor från kollegor och arbetsgivare. Fundera ut hur du skulle vilja att arbetet fungerade i den bästa av världar. Vad vill du? Genom att vara ordentligt förberedd inför din "nya" arbetssituation, blir det enklare för alla parter.

Rättigheter och möjligheter i arbetet

Det som många upplever som ett stort problem i arbetslivet är att energin tryter. Arbetar man mer än kroppen egentligen orkar påverkas fritiden och familjelivet negativt. Du har rätt att gå ner i arbetstid om du behöver det, då kan du söka sjukersättning på mellan 25 och 75 %. Din arbetsgivare har också en del skyldigheter som kan vara bra att känna till. Det kan handla om allt från arbetsträning och rehabilitering till arbetsplatsanpassning. Om din arbetsgivare inte vet vad som gäller finns information att hämta från försäkringskassan och kommunen. Läs mer under Hitta hjälpen.

Bild