Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Sexualitet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

Sexuella störningar är ett av de symtom som man kanske inte pratar så mycket om. Det kan vara lätt att skuldbelägga sig själv när inte sexlivet fungerar, men kom ihåg att detta symtom, precis som alla andra fysiska MS-symtom, har sina förklaringar. Så här fungerar det:

Den sexuella lusten sitter inte i könet som man kanske kan tro, den uppstår i lustcentrat i hjärnan. När nervvävnaden i lustcentrat blir skadad påverkas också den sexuella lusten. Även nervbanorna kan skadas vid MS och det kan i sin tur betyda att impulserna mellan könsdelarna och hjärnan inte transporteras på rätt sätt. Den här kommunikationen måste fungera för att man ska kunna få orgasm eller utlösning. Störningarna gör att känseln i könsdelarna blir nedsatt, män kan få svårt att få stånd och utlösning och kvinnor kan få svårt att få orgasm.

Beröring kan också upplevas annorlunda än innan, men tänk då på att detta har en logisk förklaring, precis som vid andra MS-symtom.

Det finns en del hjälpmedel ifall man får symtom som drabbar sexualiteten. Men det allra viktigaste är kanske att prata med sin partner så att man tillsammans kan göra det bästa av situationen. Klandra inte dig själv utan försök att se vilka möjligheter som finns för att åter hitta lusten, om än på ett nytt sätt.

Här är några exempel på vad man kan få hjälp med idag:

  • Erektionsstörningar behandlas framgångsrikt på flera olika sätt, bl a med läkemedel.
  • Tekniska hjälpmedel kan användas vid nedsatt känsel och problem att få orgasm.
  • Vilken hjälp man behöver är oerhört individuellt, lyft därför frågan med din doktor eller MS-sjuksköterska så kan du få remiss till en sexolog för att få rätt behandling.