Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Skaffa barn

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

För varje människa är det ett stort steg att skaffa barn. Ännu större blir förstås steget om man har en kronisk sjukdom att ta hänsyn till där man inte kan förutspå hur framtiden kommer att se ut.

MS behöver inte vara något hinder för att skaffa barn. Graviditeten och förlossningen påverkas inte av sjukdomen. Många kvinnor upplever snarare en förbättring av MS-sjukdomen i samband med graviditeten. Forskning har också gett indikationer på att graviditet kan ha en skyddande effekt mot MS och att graviditeten kan skydda mot ett allvarligt förlopp för redan MS-sjuka.

Risken för skov minskar under graviditeten men ökar tyvärr efter förlossningen, vilket kan ha samband med att östrogennivåerna förändras. I en studie (av dr Björn Runmarker från Sahlgrenska) har man sett att kvinnor som genomgått en graviditet har haft en mildare utveckling av sitt sjukdomsförlopp än barnlösa kvinnor.

Om man planerar att bli gravid kan det vara bra att först prata med sin doktor så att man kan hitta olika behandlingsalternativ.

Barn

Ifall du har små barn när du får MS-diagnosen kanske det är svårt för dem att förstå vad sjukdomen innebär. Barn behöver ofta upprepad information, kanske krävs en extra portion tålamod från din sida. Det kan också vara bra att förklara för de små barnen att det inte är hans eller hennes fel att du är sjuk, så att inte barnet känner skuld i onödan.

Vad det gäller större barn kan de motta beskedet om en förälders sjukdom på många olika sätt. Med tiden kommer ofta frågorna och då är det viktigt att du låter alla funderingar och eventuell oro komma upp. Gå varsamt fram, var öppen, så ska du se att det går bra. Kanske kan du också ta hjälp av Neuroförbundet, där finns andra i samma situation. Det finns även litteratur om MS som riktar sig till barn.