Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Hantera trötthet (fatigue)

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2018-04-25

Alla människor kan känna sig trötta emellanåt. Men när det gäller MS-relaterad trötthet, så kallad fatigue, skiljer den sig från vanlig trötthet.

Så här kan man skilja mellan vanlig trötthet och fatigue:

Vanlig trötthet: Fatigue:
 • Knuten till energiförbrukning.
 • Kan uppkomma redan vid liten eller utan ansträngning.
 • Tröttheten är mer frekvent och mer intensiv än vanlig trötthet.
 • Tröttheten har större påverkan på aktiviteter i vardagen.
 • Relativt kort återhämtningsperiod.
 •   Återhämtning tar längre tid.
 • Starkt samband mellan specifika fysiska och/eller psykiska faktorer.  
 • Det finns inga tydliga samband mellan fatigue och andra symtom/funktionshinder av MS. Kan förstärka andra MS-symtom. Kan uppkomma utan symtom på depression. Ofta förvärras tröttheten av värme.

Fatigue är med andra ord ett symtom av MS, precis som känselstörningar, svaghet, synrubbningar, balansproblem osv. Fatigue påverkar livskvaliteten en hel del och förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Energin och uthålligheten minskar och därmed också orken att hantera andra symtom som MS medför.

Det är viktigt att familjen och övriga personer i omgivningen förstår att fatigue är ett verkligt, besvärande och försvagande symtom av MS och att orkeslösheten beror på effekterna av MS-sjukdomen och inte på att man är lat eller inte vill.

Att kartlägga fatigue

För att kunna motverka fatigue måste man också ta reda på vilka saker som påverkar den. En bra början är att skriva aktivitetsdagbok; i denna antecknar du dagens aktiviteter, beskriver hur du sovit och bedömer hur du upplever din trötthet i relation till dagliga aktiviteter. Kanske kan du på detta sätt identifiera faktorer som förvärrar din fatigue (exempelvis värme, för hög arbetsbelastning, medicinering osv) samt tidpunkter under dagen då du är mer eller mindre trött.

Med hjälp av aktivitetsdagboken kan du tillsammans med din doktor/MS-sjuksköterska enklare se vad som kan göras för att minska din fatigue. Andra exempel på vad en utredning om fatigue kan innefatta är:

 • Sjukdomshistorien och levnadsvanor.
 • Kartläggning av medicinering (inkl naturmedel/alternativmedicin).
 • Läkarundersökning och blodprover.
 • Bedömning av fatigue med hjälp av frågor och tester.

Att bemästra fatigue

För att minska fatigue måste man ibland prova många olika strategier innan man hittar ett sätt som fungerar. Alla personer med MS har olika förutsättningar, det finns tyvärr ingen universallösning som fungerar för alla.

Att bemästra fatigue innebär att man gör något åt de faktorer som identifierats under kartläggningen. Oftast sker behandlingen i flera olika steg. Grundläggande strategier för att hantera fatigue är:

 • Behandla andra sjukdomar/tillstånd som kan orsaka fatigue.
 • I samråd med din doktor justera eller avsluta läkemedelsbehandling som kan ge trötthet som biverkan.
 • Behandla och minimera andra MS-symtom.
 • Se till att få så god sömn som möjligt med regelbundna sömnvanor.
 • Se till att äta allsidigt och tillräckligt mycket.
 • Träna för att höja konditionen, få starkare muskler och bättre balans.
 • Undvika att bli varm.
 • Använda energibesparande strategier. Planera din energi.
 • Behandla med läkemedel som minskar fatigue.

Några råd om hur du kan planera din energi

Det finns många saker i vardagen som slukar både tid och kraft. Ska man minska sin fatigue gäller det att se upp för energitjuvar och planera för den ork man har.

Här är några råd som kan vara till hjälp:

 • Hitta dina egna gränser. Ta reda på vad du orkar och inte orkar.
 • Prioritera och prioritera bort. Vad vill du lägga din energi på?
 • Planera in både aktiviteter och vila. Dagar med aktiviteter eller sena kvällar kan följas av lugnare dagar osv.
 • Ta till vara stunder då tröttheten är mindre.
 • Avbryt i tid. Lyssna på kroppens signaler, avbryt innan du blir helt utmattad.
 • Ta regelbundna vilopauser. Korta vilopauser på 15 minuter kan spara på orken.
 • Prova dig fram till vad som fungerar för dig utan att nattsömnen påverkas negativt.
 • Förkorta eventuellt arbetstiden. Kanske är deltidssjukskrivning en möjlighet?
 • Se över resvanorna. Att resa kommunalt kan ibland vara stressande. Kanske finns andra sätt att ta dig till arbetet eller kanske kan du arbeta hemifrån någon dag i veckan?
 • Känn efter. Skjut upp oviktiga aktiviteter till senare om du känner dig trött.
 • Hitta sätt att slappna av och återhämta ny energi. Det kan vara avslappningsövningar, promenader, lyssna på musik, meditation mm.
 • Be om hjälp när orken tryter. Kanske måste du inte göra allt själv?

Läs mer om fatigue (trötthet)

Fatigue vid MS. Trötthet möjlig att bemästraEn del av texten du läst här på webben om fatigue kommer från broschyren Fatigue vid MS, möjlig att bemästra.
Författare till broschyren är Anna Cunningham, legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och var 1998-2005 verksam som MS-sjuksköterska på MS-centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Vill du läsa broschyren i sin helhet kan du rekvirera den utan kostnad via din MS-sjuksköterska.

Ladda ner broschyren Fatigue - trötthet möjlig att bemästra här