Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Mental träning

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-04-25

Livet förändras hela tiden och den som rustar sig mentalt kan också klara förändringar på ett bra sätt. Lycka beror långt ifrån alltid på frånvaro eller närvaro av en sjukdom.

Här nedan får du några tips på hur man kan tänka i olika situationer som man kan uppleva när man har MS. Vill du lära dig att bättre styra dig själv i tanke - känsla - handling kan t ex en psykolog med inriktning på kognitiv psykoterapi (KPT) eller kognitiv beteendeterapi (KBT) hjälpa dig vidare. I vissa fall kan man få remiss från sin doktor.

När man får diagnosen MS

Det finns olika sätt att reagera på när man får besked om att man har MS. En del kanske förtränger det hela medan andra direkt känner att de vill veta mer om sjukdomen. Hur du än reagerar, tänk åtminstone på det här:

- Försök att boka tid och träffa din doktor en tid efter att du fått diagnosen. Då får du en möjlighet att smälta beskedet i lugn och ro hemma samt skriva ner de frågor du vill ha svar på inför ditt nästa besök hos doktorn.

- Många som får diagnosen MS kan först känna ilska och sorg. Kanske känner man sig maktlös när man inte kan förändra situationen, man har fått en sjukdom som ska följa en livet ut.

- Tänk på att du inte är ensam om att gå igenom det här, det finns många personer som kan stötta dig den första tiden innan vardagen åter ramlar på plats.

- Förutom att prata med familj och vänner finns flera resurser i samhället (titta under Hitta hjälpen), du kan också t ex kontakta Neuroförbundet, där finns många som har erfarenhet av hur det är att få MS.

Tankar i vardagen

Alla människor känner sig nedstämda emellanåt, det är fullt normalt. Det man kan fråga sig är om nedstämdheten har något med MS-sjukdomen att göra? Depression är ett av de symtom man kan få vid MS men man kan också få depression i samband med diagnosen eller av andra orsaker.

Tecken på depression är att exempelvis känna ångest, dålig självkänsla, nedstämdhet och att känna sig orkeslös och utmattad.

Hur vet man då om man har fått en depression eller om man "bara" är allmänt nedstämd? Skillnaden är att vid en depression håller symtomen i sig under minst en tvåveckorsperiod. Stämmer det in på dig, kontakta din doktor så att du kan få hjälp.

Vanlig nedstämdhet kan ibland utvecklas till en depression, därför är det viktigt att försöka bryta spiralen med nedstämdhet så fort som möjligt och återfå en positiv livssyn. Här är några tips som kan hjälpa:

- Fokusera på vad du fortfarande kan göra i stället för tvärtom. Vad får dig att verkligen uppskatta livet? Se möjligheterna. Finns det något du vill prova som du ännu inte gjort?

- Isolera dig inte! Ibland kan det räcka att prata bort en stund med en vän eller anhörig för att man ska kunna se livet med nya ögon.

- Planera in olika aktiviteter. Det behöver inte vara stora saker, det viktiga är att du bryter ett negativt mönster och i stället fyller tomrummet med något positivt.

- Har det som gör dig nedstämd verkligen med MS att göra? Finns det något som gör dig glad och som sjukdomen inte påverkar? Det kan vara intressen som musik, teater, litteratur, djur mm. Vad gör dig på gott humör?

- Ta hand om kroppen! Ät näringsriktigt och regelbundet och försök att motionera efter förmåga.

- Prata med din MS-sjuksköterska. Det finns professionell hjälp att få, varför inte använda den?

- Psykoterapi kan vara till hjälp. Ibland räcker det med ett fåtal samtal hos psykolog för att du ska få mentala verktyg att bära med dig hela livet ut.