Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Att ställa diagnosen MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Det kan ibland vara svårt att tänka sig att de fysiska besvären man har beror på en neurologisk sjukdom. Ett skov kan komma plötsligt och pågå i allt från några dagar till flera veckor. Kanske söker man inte ens läkare för sina symtom. Tiden till nästa skov kan därefter vara allt från några månader till år, och denna gång kan skovet ge helt andra symtom. Om symtomen skiljer sig från varandra kanske man som drabbad inte förstår att det handlar om en och samma sjukdom. Det kan också vara svårt för neurologen att i efterhand bedöma ifall det beskrivna symtomet verkligen varit ett skov eller inte.

Man får ofta ställa in sig på att en MS-utredning tar tid; en rad prover ska tas och tester utföras. Många av de symtom som är vanliga vid MS kan också orsakas av andra tillstånd eller sjukdomar. Även om man vill ha besked så fort som möjligt och det känns tufft att vänta får man försöka tänka på att det viktigaste är att diagnosen är riktig så att man får rätt behandling.