Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Sjukdomsförlopp

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Idag finns en standardskala för att mäta hur MS-sjukdomen utvecklas med tiden. Skalan kallas för EDSS (Expanded Disability Status Scale) där man genom att mäta kroppens fysiska funktioner kan mäta försämringen vid MS. Man poängsätter hur god funktionen är, till exempel betyder poängen noll normal funktionsförmåga medan poängen sex innebär att man klarar att gå ca 100 meter med ensidigt stöd.

Med EDSS ges möjligheten att följa både sjukdomsförloppet och effekten av behandlingen. Moderna bromsmediciner har visat positiv effekt på utvecklingen av EDSS. De minskar inte bara antalet skov utan även utvecklingen av funktionsnedsättningen. Detta är en anledning till varför det är så viktigt att tidigt efter MS-diagnosen sätta in behandling och att kontinuerligt ta sin medicin.