Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Sjukdomshistoria

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

Förmodligen kommer du vid första besöket att träffa en allmänläkare på vårdcentralen eller besöka akutmottagningen. Kanske har du sökt hjälp för att du fått problem med synen, att det "pirrar" i armar eller ben, känselbortfall eller att du känner dig yr eller trött.

Av allmänläkaren får du remiss till neurologen dit du blir kallad så snart som möjligt. Neurologen kommer att ta en s.k. anamnes då han/hon ställer en mängd frågor om dig och dina symtom. Några av frågorna handlar förmodligen om när du först märkte av de första symtomen. Har symtomen ändrats med tiden och har du haft liknande symtom tidigare? För att vara säker på att dina symtom inte beror på någon annan sjukdom gör neurologen ibland särskilda tester för att utesluta andra sjukdomsorsaker än MS.

Sjukdomshistoria anamnes