Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Neurologiska tester och prover

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Din neurolog gör vanligtvis ett antal olika undersökningar för att ta reda på hur ditt nervsystem och resten av kroppen samarbetar.

Här är några av de tester som neurologen brukar göra för att kunna ställa diagnos.

Neurologiska tester

Här är några av de tester som du eventuellt får genomgå:

•Ett första steg är ofta att undersöka reflexerna i kroppen. Ett sätt att göra det på är att dra en pinne längs fotsulans ytterdel för att se tårnas reaktion. Vid en påverkan på nervbanorna i ryggmärgen så kommer stortån att peka uppåt istället för nedåt. Det här specifika testet kallas för Babinskis test. Ett annat sätt är att med hjälp av en reflexhammare undersöka senreflexerna i knäna. Dessa blir livligare och mera lättutlösta än normalt vilket är karaktäristiskt för MS.

•Små kraftnedsättningar i armarna kan testas genom att du blundar och sträcker armarna mot taket. Vid en försvagning kan det vara svårt att hålla kvar armarna i luften. Kraftnedsättningen i benen testas genom att ligga på mage med underbenen pekande mot taket.

•Vid en annan typ av test lyfter man på nacken för att sträcka ryggmärgen. Om ryggmärgen är påverkad av inflammationer när den sträcks, kan man få något som liknar en elektrisk stöt som sprider sig ned längs ryggen och ut i låren. 

•Med hjälp av Donders test kan man undersöka om synen och vidvinkelseendet är påverkat. Det går till så att du får titta med ett öga på t ex läkarens nästipp. Läkaren rör sedan sina händer utåt sidorna med en hand i taget. Man kan då se ifall ditt vidvinkelseende är påverkat.

•Det finns ett flertal koordinationstester. Ett vanligt exempel på koordinationstest är där du får blunda samtidigt som du försöker peka på näsan med pekfingret. En annan variant är att sitta på en stol med hälen vilande på knäet. Sedan ska du blunda och föra hälen ner mot foten. Neurologen ser om rörelserna är "knyckiga" vilket kan tyda på att lillhjärnan är påverkad.

Neurologiska tester

•Man brukar också testa temperatur, smärt- och beröringskänsel, detta gör man via huden.

Prover

Förutom de neurologiska testerna kommer du förmodligen att behöva genomgå ett antal olika prover:

•Ryggmärgsvätskeprov (lumbalpunktion). Med ett ryggmärgsvätskeprov kan man upptäcka ifall det finns tecken på inflammation i nervsystemet. Provet tas i ryggen med hjälp av en fin nål.

Ryggmärgsprov lumbalpunktion

•Blodprov. Blodprov brukar tas som komplement till ryggvätskeprovet och är till stor hjälp för att kunna utesluta andra sjukdomar.
 
•MR-undersökning (magnetkameraundersökning) görs för att se om det finns förändringar i hjärnan eller i ryggmärgen. På bilderna kan man upptäcka både inflammationer och ärrbildningar. MR-undersökningen är ingen röntgen som man först skulle kunna tro utan bilderna skapas med hjälp av ett starkt magnetfält.

MR-undersökning

MR-undersökningen kan upplevas som lite jobbig då man måste ligga stilla på en brits som förs in i en tunnelformad utrustning. När bilderna tas hörs en hel del bankande och smällande vilket är helt normalt. Undersökningen tar ca 30 minuter, och bilderna tas utan någon fysisk påverkan på dig. När testresultaten är klara kallas du till återbesök till din neurolog.

Glöm inte att hela processen, från att du sökte hjälp för första gången till nu kan ta flera månader. Det krävs en stor portion tålamod av dig innan du kan få diagnosen ställd!

Sjukdomshistoria anamnes