Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Hur fungerar immunsystemet?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Vårt immunsystem har till uppgift att försvara kroppen mot angrepp av främmande ämnen, såsom virus, bakterier, svampar och parasiter. Immunsystemets vita blodkroppar är celler som bildas i benmärgen. Innan de är mogna att bekämpa främmande inkräktare går de igenom en skolning i thymus (brässen) och mjälten. Där får de lära sig att skilja på kroppens egna proteiner, som de inte ska reagera på, samt kroppsfrämmande proteiner som de ska reagera på. När de har skolats går de ut i blodomloppet och lymfsystemet där de granskar om det finns något de inte känner igen. Känns något igen som kroppsfrämmande aktiveras immunförsvarets B- och T-celler, som båda är vita blodkroppar.

Immunförsvaret T-celler B-celler

När immunsystemet attackerar kroppens eget nervsystem

Vid MS uppfattar kroppens immunförsvar felaktigt att det egna myelinet är främmande och farligt för kroppen. Vissa försvarsceller, så kallade T-celler börjar därför söka sig in genom blodhjärnbarriären och in i hjärnan, där de går till attack. När T-cellerna angriper myelinet, signalerar de samtidigt till andra celler i immunförsvaret att de behöver hjälp att bekämpa en fiende. Angreppet leder till en inflammation på angreppsstället i hjärnan. Om inflammationen/skadan exempelvis påverkar nervbanor som styr armen, märks skadan i armen. Styr nervbanorna urinblåsan, blir det besvär där.

Ibland läker skadan och symtomen går tillbaka, andra gånger ger inflammationen en permanent skada, det blir ett ärr eller en s k härd med bland annat döda celler och nervcellsskador.