Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Olika typer av MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Sjukdomsförloppet vid MS är väldigt individuellt. Man brukar därför dela in MS i flera huvudgrupper, där man kan se att det finns vissa gemensamma drag. MS-sjukdomen kan skifta mellan de olika huvudgrupperna i olika faser i livet.

MS delas in i följande fem grupper:

Olika typer av MS