Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Benign (lindrig) MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Den här formen av MS kallas på fackspråk för benign (godartad, lindrig) MS. Den kännetecknas av att man endast får enstaka skov och att man återhämtar sig emellan utan permanent funktionsnedsättning. Godartad MS ger inte någon större funktionsnedsättning även om man haft sjukdomen i många år.

Benign lindrig MS

Denna typ av MS är svår att diagnostisera med tanke på att man måste hitta symtom som kanske inte finns idag, utan endast förekommit många år bakåt i tiden. Hur många som får godartad MS är inte helt klart. Forskarna är heller inte helt överens om detta verkligen är MS.