Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Skovvis förlöpande MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Den här typen är den vanligaste formen och ca 75 % av alla med MS börjar sin sjukdom på detta sätt. Skovvis förlöpande MS kännetecknas av att man får tydliga besvärsperioder, så kallade skov. Man kan antingen få skov med helt nya typer av symtom eller så får man skov som försämrar de symtom man tidigare haft. De symtom som uppkommer utvecklas vanligtvis under några timmar eller dagar och kan i vissa fall pågå upp till ett par månader.

Skovvis forlopande MS

Vid skovvis förlöpande MS går symtomen tillbaka helt eller nästan helt mellan skoven. Tiden mellan skoven kan variera från en månad till många år och man kan inte förutspå hur ofta skoven kommer. I dag finns bromsmediciner som har visat sig framgångsrika mot skovvis förlöpande MS.

Denna typen av MS utvecklas med tiden oftast till så kallad sekundärprogressiv MS. Under denna fas minskar antalet skov men funktionsnedsättningen kan tillta. 

Informationen på MS-guiden.se handlar framför allt om skovvis förlöpande MS.