Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Vad är MS (multipel skleros)?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Vid MS angriper kroppens eget immunförsvar celler i det centrala nervsystemet, alltså hjärnan och ryggmärgen, så att små inflammationer och skador uppstår. Det kan i sin tur ge olika fysiska och psykiska symtom som till exempel känselbortfall, gångsvårigheter, suddig syn, yrsel och allmän trötthet.

Vilka symtom man upplever beror på var i centrala nervsystemet som inflammationerna och skadorna uppstått. Symtomen varierar ofta med tiden eftersom inflammationerna i nervsystemet uppkommer på nya ställen. MS är med andra ord en sjukdom där det är svårt att förutsäga på vilket sätt man drabbas, eftersom det är så individuellt. Däremot vet man att många med hjälp av moderna behandlingsmöjligheter och stöd från olika yrkeskategorier inom vården lever ett så gott som normalt liv.