Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Orsaker

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-03-27

Ingen kan idag med säkerhet säga vad som orsakar MS. Man vet dock att sjukdomen inte smittar och att den bara är delvis ärftlig.

Neurologer och forskare världen över brukar däremot diskutera huruvida en kombination mellan miljö och genetiska faktorer kan vara orsaken. Bland annat vet man att personer med en viss vävnadstyp (på fackspråk talar man om vävnad med celler som har molekylen HLA-DR2 på sin yta) har en ökad risk för att insjukna i MS. Den här vävnadstypen är vanlig på våra nordliga breddgrader.

Idag bedrivs mycket forskning angående tänkbara orsaker i miljö och livsstil och nya rön kommer hela tiden. En tänkbar orsak som diskuteras är om vissa typer av virusinfektioner bidrar till uppkomsten av MS. Dessutom menar man att rökning samt brist på D-vitamin ökar risken för att drabbas av MS. Förhoppningsvis resulterar all forskning i nya, förbättrade och individuellt inriktade behandlingsmetoder.