Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Symtom

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Vilka symtom man får beror helt på var inflammationen och skadorna uppstått i centrala nervsystemet. MS uppträder väldigt olika hos den enskilde individen och det kan därför vara svårt att förutspå sjukdomsutvecklingen. Vissa symtom är vanligare än andra och varierar mycket mellan olika personer. Ofta får man bara ett fåtal symtom, många symtom kommer du aldrig få.

Cirklarna motsvarar vanliga områden där inflammationer kan uppkomma vid MS. Vilka symtom som uppstår beror på var inflammationerna uppstår.

Lesioner och symtom