Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Känselnedsättning

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Lätt domningskänsla eller pirrningar i huden förekommer hos många, även tidigt i sjukdomen. Dessa symtom missförstås ofta då besvären upplevs som ganska lätta samtidigt som de kan vara svåra att finna vid en neurologisk undersökning. Känselpåverkan omfattar ofta ansiktet, ena armen eller båda benen. Den kan dock påverka större delar av kroppen men om den är ytlig är den sällan bestående. Ofta uppkommer symtomen av en inflammation i ryggmärgen.

Balansen kan dock också påverkas av minskad känsel i fötter och ben vilket gör det svårt att känna benets rörelser och läge.