Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Kognitiv påverkan

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

Hos vissa som är drabbade av MS uppkommer kognitiva problem. Till kognitiva funktioner brukar man räkna minne, inlärning, problemlösning osv. Man kan få svårare att komma ihåg saker och det kan krävas mer ansträngning för att kunna koncentrera sig och dra slutsatser. Hos en psykolog kan du få genomgå neuropsykologiska tester för att kartlägga eventuell kognitiv påverkan.

Det finns en hel del som du kan göra själv för att minska kognitiv påverkan. Prata gärna med din MS-sjuksköterska som kan ge dig goda råd samt hänvisa dig till rätt person i vårdkedjan.

Ibland kan trötthet (fatigue) också leda till symtom som kan likna kognitiva problem. Läs mer under rubriken Trötthet.