Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Koordinationsstörning

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Inflammation i lillhjärnan (och ibland hjärnstammen) kan ge koordinationsstörningar och yrsel. Det blir svårare att koordinera, det vill säga samordna sina rörelser och när musklerna inte längre kan samarbeta, blir man skakig och fumlig. Man kan uppleva svårigheter att lösa vanliga vardagliga saker, som att använda mobiltelefonen eller knäppa knapparna i skjortan. Ataxi, det vill säga svårighet att samordna rörelserna kan även påverka talet så att det blir hackigt. Även tremor, det vill säga skakningar gör det svårare att koordinera rörelserna.

Tillståndet är svårbehandlat men sjukgymnastik, arbetsterapi och medicinsk behandling kan hjälpa.