Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Psykiska problem

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Vid inflammation i storhjärnan kan psykiska symtom bli ett problem, med bland annat depression som följd. Vissa blir deprimerade efter att de fått diagnosen men dessutom tycks MS-sjukdomen i sig kunna öka risken för depression.

Oavsett vilket är det viktigt att få hjälp, och det finns en hel del hjälp att få. Depression går att behandla med tillfällig medicinering och/eller någon form av samtalsstöd under en period hos kurator eller psykolog.

Det ligger i sakens natur att livet förändras när man får en diagnos som MS. Många befinner sig mitt i livet och sådant som familj och karriär blir plötsligt ingen självklarhet. En del människor kan känna sig lättade över att ha fått en diagnos som förklarar deras symtom efter lång väntan. Andra blir deprimerade över själva diagnosen. Hur man än reagerar står man inför en ny obekant situation som behöver hanteras och bearbetas. Tveka inte att be om hjälp!