Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Sexuell dysfunktion

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

MS kan ibland leda till nedsatt sexuell lust och dämpad sexuell förmåga hos både män och kvinnor. De svårigheter som sjukdomen medför påverkar även möjligheterna till sexuell njutning och intim samlevnad.

Orsaken till sexuell dysfunktion kan bero på nervpåverkan både i hjärnans lustcentrum och i ryggmärgen vilket förändrar kroppen på ett sätt som försvårar sexuella reaktioner. Biverkan av läkemedel kan också bidra till en dämpning av sexuella funktioner.

Det finns en del tips och behandlingsalternativ inom det här området. Många tycker att det är jobbigt att prata om sexualitet men ta upp det med din MS-sköterska, det finns hjälp att få. Ibland finns t ex möjlighet att få remiss till sexolog.