Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Smärta

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

En del personer med MS kan uppleva smärtor eller obehag. Givetvis är smärtan individuell. Man kan dela upp smärta i olika sorter;

Perifer smärta

Perifer smärta beror av att kroppen belastas felaktigt och att musklerna har en ökad spänning på grund av spasticitet. Särskilt besvärande kan sammandragningar i benens muskler bli.

Central smärta

Central smärta uppkommer när centrala nervsystemets nervbanor för smärtimpulser blir påverkade av en inflammation. Framförallt känner man smärtan i benen och det är ofta en brännande och molande värk. Känseln för temperatur brukar samtidigt vara försämrad vid central smärta.

Smärta i ansiktet

Hos omkring 5 % uppkommer en mer akut smärta i ansiktet, s k trigeminusneuralgi, efter en hjärnstamspåverkan. Hos vissa kan ryggmärgspåverkan ge en upplevelse av elektrisk stöt som börjar i bakhuvudet och löper ner längs ryggraden när huvudet böjs framåt.

Idag finns en hel del hjälp att få när det gäller smärtlindring, det kan vara allt från läkemedel till sjukgymnastik och akupunktur. Prata med din doktor, som kan hjälpa dig till rätt behandling.