Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Spasticitet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

En del skador på centrala nervsystemet gör så att musklerna blir stela och svårare att röra än vanligt. Det finns nervbanor i ryggmärgen som normalt minskar reflexerna i armar och ben. Om dessa nervbanor påverkas kommer reflexerna att bli mer livliga, musklerna blir spända och mindre rörliga. Man kallar det här symtomet för spasticitet. Man kan minska besvären av spasticitet både med hjälp av sjukgymnastik och med läkemedel.