Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Synrubbning

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-20

Inflammation i synnerven är ett vanligt symtom vid MS och hos ca 20% är det debutsymtomet. Man kan få synrubbningar och ibland också smärta bakom ögat. En del upplever även att det gör ont om man tar på ögat.

Hos de flesta brukar synen komma tillbaka inom en till tre månader. Hos en tredjedel kan viss dimsyn bli kvarstående. Detta brukar tyvärr inte gå att korrigera med glasögon.

Dubbelseende är en annan vanlig synrubbning. Den beror på att en inflammation i hjärnstammen påverkat ögonmusklernas koordinationsförmåga. Många som drabbas av dubbelseende blir helt återställda.

Vilken synrubbning som uppkommer beror fram för allt på om inflammationen uppkommit på synnerven eller i hjärnstammen. De olika sorters synrubbningar som man kan få vid MS är;

Optikusneurit

Inflammation i synnerven är ett vanligt symtom vid MS. Det som händer är att man får suddig syn och sämre färgseende och ibland också smärta bakom ögat när man vrider på blicken. En del upplever även att det gör ont om man tar på ögat. Hos de flesta brukar synen komma tillbaka inom en till tre månader. Hos en tredjedel kan viss dimsyn bli kvarstående.

Dubbelseende

Dubbelseende är en annan vanlig synrubbning. Den beror på att en inflammation påverkat de nervkärnor i hjärnstammen som styr ögonmusklerna. När ögonen inte är riktade åt samma håll ser man dubbelt.

Nystagmus

MS kan ge symtomet nystagmus som innebär att ögonen gör små "hackiga" ofrivilliga rörelser. Inflammationen uppkommer då oftast i hjärnstammen eller lillhjärnan.