Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Yrsel och ostadighetskänsla

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2015-03-03

Vid MS kan yrsel bero på flera saker. Skador i lillhjärnan kan ge koordinationsstörningar och yrsel. Symtom som motorikstörningar, synförsämringar, påverkan på balansorganet och koordinationsstörningar kan också ge yrsel och tillståndet gör att man kan känna en ostadighetskänsla.