Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Hjelp fra samfunnet

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2017-09-01

Uansett om man er frisk eller syk, kan det noen ganger være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg med spørsmål om helsevesenet eller samfunnet for øvrig. Mange ganger er vi ikke engang klar over hva slags hjelp som er tilgjengelig.

Med opplysningene fra disse sidene klarer du forhåpentligvis å navigere riktig, slik at hverdagen blir enklere for deg.

Kommunen

Kommunen din kan hjelpe deg med følgende:

 • Parkeringskort, handikapp-parkering
 • Hjemmesykepleie
 • Tilpasning av boligen din
 • Hjemmetjeneste
 • Ledsagertjenester

Trygdekontoret/NAV

Trygdekontoret/NAV kan hjelpe deg med følgende:

 • Støtte til bil
 • Dekning av reiseutgifter
 • Sykepenger
 • Arbeidstrening
 • Støtte til pårørende
 • Handikappstøtte
 • Hjelpestønad, personlig assistent
 • Grunnstønad
 • Rehabilitering
 • Bostøtte

Rehabilitering og hjelpemidler

Det finnes mange muligheter innen rehabilitering og hjelpemidler:

 • Rehabiliteringsinstitusjoner og rehabiliteringsreiser
 • Hjelpemiddelsentralen
 • Spesialbutikker for hjelpemidler
 • Rullestoltrening
 • Motordrevne rullestoler
 • Spesialbygde biler

Organisasjoner og forbund

Det finnes flere organisasjoner og forbund som jobber med spørsmål som kan være aktuelle for deg med MS:

 • MS forbundet
 • Norges Handikappforbund
 • Norsk nevrologisk forening
 • Hjelpemiddelsentralen