Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

MS-team i helsevesenet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-01

Selv om mange personer med MS lever et normalt liv, må man regne med å ha kontakt med helsevesenet med jevne mellomrom resten av livet. Spesielt i starten, etter at man har fått diagnosen, trengs det mye støtte, informasjon og assistanse. For å gjøre denne tiden lettere, har en del nevrologiske avdelinger etablert egne spesialistteam, hvor MS-sykepleieren er den mest sentrale aktøren.

MS-teamene er bygd opp litt forskjellig på de ulike stedene. På noen steder finnes det ikke noe spesifikt MS-team, men hjelpen er å finne andre steder. Ikke nøl med å spørre din MS-sykepleier om hjelp til å få kontakt med andre grupper innen helsevesenet – de er der for å hjelpe deg!

MS-sykepleieren

MS-sykepleieren er din kontaktperson og den personen som gir deg mest informasjon om sykdommen, om hvordan du skal håndtere behandlingen din, og som hjelper deg til å få råd fra andre spesialister, når det er nødvendig. Hvis du for eksempel har problemer med bevegeligheten din, kan MS-sykepleieren foreslå at du går til en fysioterapeut. Hvis du føler deg nedfor og trenger å snakke med en utenforstående profesjonell fagperson, kan MS-sykepleieren henvise deg til en kurator eller psykolog. MS-sykepleieren er kort sagt den som hjelper deg med å finne de ressursene som eksisterer innen helsevesenet.

De spørsmålene som er vanligst å stille til MS-sykepleieren, handler om selve sykdommen, om valg av medisiner, hvordan medisinene tas og hvem man kan henvende seg til ved spesielle problemer. MS-sykepleieren er ofte tilgjengelig på telefonen, og skal fungere som en støtte og hjelp for å få den pleien du måtte trenge.

Legen/nevrologen

En lege som er spesialisert i kroppens nervesystem, kalles nevrolog. Han eller hun undersøker deg for symptomer for å kunne stille riktig diagnose. Noen pasienter føler at det tar lang tid å få en MS-diagnose, men det skyldes ofte at nevrologen først må utelukke en rekke andre sykdommer. Ingen leker ønsker å gi sin pasient feil diagnose. Nevrologen utfører blant annet ulike funksjonstester, tar spinalprøve (ved såkalt lumbalpunksjon) og henviser deg videre til MR-undersøkelse. Nevrologen er også den personen som har ansvaret for å gi deg medisin som hindrer eller reduserer antall attakker, bremser sykdomsforløpet eller lindrer sykdommen. De spørsmålene som er mest vanlig å stille til nevrologen, handler ofte om hvordan sykdommen vil utvikle seg og hvilken behandling som er best egnet.

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten kan hjelpe deg hvis du får nedsatt funksjonsevne, og det svekker eller hindrer kroppens bevegelser. Hensikten med fysioterapibehandlingen er å lindre smerter og stivhet, og heller bidra til at du blir sterkere og mer bevegelig. Du vil også få opplæring i å puste riktig, og ved behov kan fysioterapeuten lære deg å gå bedre, bruke rullestol eller andre hjelpemidler.

Første gangen du møter fysioterapeuten, må du fortelle hva du trenger hjelp til. Sammen med ham/henne blir du enig om en behandlingsplan som skisserer hvilken støtte og hva slags behandling du trenger. Antageligvis får du også et treningsprogram som du kan bruke hjemme.

De vanligste spørsmålene som fysioterapeuten pleier å få, handler om hvilke fysiske funksjoner som kan forbedres, hva man kan gjøre i ulike situasjoner hvis man opplever fysiske problemer og hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige. 

Ergoterapeuten

Ergoterapeuten bidrar til å finne løsninger som gjør at du kan takle problemer du opplever hverdagen pga. nedsatt funksjonsevne. Man kan gjerne si det slik at ergoterapeuten er en problemløser som gjør det enklere for deg å fortsette på skole eller i arbeid, og som hjelper deg til å drive med fritidsaktiviteter og til å opprettholde et sosialt liv. Noen ganger må for eksempel boligen tilpasses, slik at du kan fortsette med de hverdagsaktivitetene som du har gjort tidligere, som for eksempel matlaging, klesvask osv. Andre ganger vil man kanskje drive med en idrett, eller få hjelp til ulike former for fritidsinteresser. De vanligste spørsmålene til ergoterapeuten handler ofte om hjelp til tilpasninger på arbeid og i hjemmet og hvordan man skal begynne eller fortsette med ulike fritidsaktiviteter.

Sosionomen

Sosionomen har en støttefunksjon, og det er den personen du henvender deg til hvis du trenger noen å snakke med og å få ”orden på tilværelsen”. Du bestemmer selv om du vil snakke med ham/henne alene eller i en gruppe, og om du vil ta med familien eller partneren din. I alle disse samtalene er sosionomen der for å lytte til deg, gi støtte og praktiske råd.

Ofte treffer man sosionomen flere ganger til avtalte tider, eller bare noen enkeltstående ganger hvis det har skjedd noe spesielt du vil snakke med ham/henne om. Sosionomen kan hjelpe deg til å komme i kontakt med ulike myndighetsinstanser, som for eksempel NAV, men du kan også få hjelp til å finne ny bolig eller arbeid. En sosionom vet hvilke rettigheter du har i arbeidslivet, i hjemmet ditt eller på skolen. De vanligste spørsmålene en sosionom møter, er spørsmål som gjelder offentlige instanser, hvilke rettigheter man har, spørsmål som gjelder trygd og hvilke støtteordninger man kan søke på.

Psykolog

Å oppsøke en psykolog kan være en god investering i sin egen helse. En psykolog har en lang utdannelse og er spesialist på menneskenes tanker, følelser og handlinger. Det er ikke bare ved livskriser en psykolog kan hjelpe. Gjennom hele livet er det viktig å finne måter å forholde seg til seg selv og omgivelsene på som gjør at man har det bra. Når man nettopp har fått MS-diagnosen, kan det være viktig å ha noen å snakke med, noen som forstår hva en slik forandring i livet innebærer.

Ved den første konsultasjonen pleier psykologen å lytte til deg, og sammen blir dere så enig om hva du trenger hjelp til. Kanskje du bare vil ha en utenforstående å snakke med, noen som kan lytte til det du har å si? Eller kanskje du også trenger hjelp til å håndtere diagnosen og den uroen som en livslang sykdom noen ganger kan vekke i mennesker.

De vanligste spørsmålene psykologer får, handler om hva man kan gjøre mentalt for å akseptere sykdommen sin og hvordan man skal takle problemer som oppstår i fremtiden.