Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Nyttige linker

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-04

MS-forbundet
www.ms.no

Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose
www.ms-kompetansesenter.no

Pasientrettighetsloven

Helsepersonellloven

Forskrift om individuell plan

Fritt sykehusvalg

 

Helfo (helsetjenester)
www.helfo.no (bytte av fastlege bla.)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
http://www.ffo.no/no/

Rettighetssenteret (FFO)
http://ffo.no/no/Rettighetssenteret/

”Barnas beste”
http://www.barnsbeste.no

 

MS-guiden.no
Til forsiden