Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Å leve med MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Uansett om man føler seg frisk eller syk, er MS en diagnose man må lære seg å leve med. MS er en kronisk sykdom som i perioder kan gi plagsomme symptomer, men man kan også ha perioder hvor man ikke merker noe til sykdommen i det hele tatt. Alvorligheten i en MS-diagnose ligger ikke alltid i den nedsatte funksjonsevnen man eventuelt opplever, men også i at man ikke kan forutsi sykdomsutviklingen for sin egen del. Hver og en må rett og slett finne en fornuftig måte å forholde seg til sykdommen på, og ta en dag av gangen.

Akkurat som ved andre kroniske sykdommer, kan det ved MS være vanskelig å holde oppe motivasjonen i perioder. Noen ganger fokuserer du kanskje mer på sykdommen og det du ikke klarer, i stedet for å gjøre det motsatte?

På de følgende sidene får du tips om hvordan du kan takle hverdagen og alle dens utfordringer.

Referanse: International MS Federation www.msif.org/living-with-ms/(20.09.2017)