Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Arbeid

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2017-09-01

Mange med MS klarer å utføre arbeidet sitt som vanlig, mens andre kanskje trenger å få nye arbeidsoppgaver eller redusere arbeidstiden litt etter hvert.

Før du forteller arbeidsgiveren din og dine kollegaer at du har fått MS, kan det være lurt å tenke litt over hvordan dette kommer til å påvirke arbeidslivet ditt.

På den ene siden kan det føles som en lettelse at alle vet det; de forstår deg kanskje bedre hvis du ikke alltid har ork til å jobbe så mye som før. Men på den annen side blir kanskje karrieremulighetene dine negativt påvirket av MS-en.

Et godt tips kan være å sette seg ned i fred og ro hjemme og skrive ned fordeler og ulemper. Forbered deg på hvordan du skal svare på ulike spørsmål fra kollegaer og arbeidsgiver. Tenk ut hvordan du vil at arbeidet skal fungere best for deg. Hva er det du vil? Hvis du er godt forberedt på din ”nye” arbeidssituasjon, blir det enklere for alle parter.

Rettigheter og muligheter i arbeidslivet

Med MS-diagnosen følger usikkerhet og mange spørsmål - også i forhold til din videre innsats i arbeidslivet. Det finnes mange du kan stille disse spørsmålene til: Sykepleiere og leger ved nevrologiske avdelinger, NAV (arbeids-og trygdeetaten), rehabiliteringssentre, andre som har MS eller MS forbundet.

Hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker?

 • Rettigheter hjemlet i Arbeidsmiljøloven.
 • Rettigheter i forhold til Inkluderende Arbeidsliv (IA)
 • Rettigheter hjemlet i Folketrygdloven (aktiv sykemelding, delvis sykemelding, omskolering, nedsatt arbeidstid kombinert med noe uførepensjon).
 • Stillingen kan ikke sies opp under sykemeldingsperiode.
 • Omplassering/omskolering innen bedriften.
 • Funksjonsassistent.
 • Økonomisk tilskudd fra NAV.
 • Fysisk tilrettelegging fra arbeidsplassen.
 • Enkel atkomst og parkeringsplass reservert for bevegelseshemmede.
 • Tekniske hjelpemidler som lånes ut via NAV/hjelpemiddelsentralene.

 

Mange arbeidsgivere vet ikke hva MS er. Du bør derfor sørge for at arbeidsgiveren din blir informert så tidlig som mulig om din sykdom. Sørg for at arbeidsgiveren får brosjyren "Når en av dine ansatte får diagnosen Multippel Sklerose (MS)", brosjyren får du hos MS forbundet. Det er viktig at din arbeidsgiver får klar beskjed om din arbeidsevne og ikke minst din motivasjon til å fortsette i jobb. Sammen bør dere finne ut hvilke tilpasninger som må foretas for at du fortsatt skal kunne jobbe til tross for sykdommen.

Hvordan forholde meg til mine kolleger?

For å begrense dine kollegers usikkerhet rundt din sykdom og din fremtidige arbeidsevne, er det viktig at de får informasjon om sykdommen og de konsekvenser det vil få for din arbeidskapasistet. Sørg for at dine kolleger får brosjyren "En kollega med MS" , fås hos MS forbundet. Det er viktig at du fremhever den verdi det er å beholde deg på arbeidsplassen. Det er dine kvalifikasjoner og ikke dine begrensninger som betyr noe.

Hva kan påvirke dine muligheter for å beholde jobben?

 • Informer dine kolleger om MS og hvilke konsekvenser sykdommen kan få for arbeidssituasjonen
 • Gjør atkomsten til arbeidsplassen bedre. Det kan reserveres egen parkeringsplass, slik at du får kortest mulig vei å gå.
 • Gjør adkomsten enklere ved for eksempel å bygge gelender. Rampe kan lånes ut til arbeidsplassen fra hjelpemiddelsentralen - ta kontakt med din ergoterapeut og ta vedkommende med på møte med din arbeidsgiver. På den måten kan både adkomst og selve arbeidsplassen tilpasses dine behov. Det er tilskuddsordninger, slik at dette ikke blir noen utgift for arbeidsgiver.
 • Synliggjør arbeidsplassens sosiale engasjement og vilje til tilrettelegging.
 • Vurder evt. alternative og mer fleksible arbeidsmetoder, som foreksempel arbeidsdeling, fleksitid eller hjemmekontor.
 • Utnytt teknologi, verktøy og utstyr.Bild