Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Håndtering av tretthet (fatigue)

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2017-09-01

Alle mennesker opplever at de er ekstra trette innimellom. Men når det gjelder MS-relatert tretthet, såkalt fatigue, så er den ulik den trettheten som friske mennesker opplever.

Slik kan man skille mellom vanlig tretthet og fatigue:

Vanlig tretthet: Fatigue:
 • Knyttet til energiforbruk.
 • Kan oppstå selv ved små eller ingen anstrengelser.
 • Trettheten forekommer hyppigere og er mer intens enn vanlig tretthet.
 • Trettheten påvirker hverdagsaktivitetene i større grad enn vanlig tretthet gjør.
 • Det tar relativt kort tid å hente seg inn igjen.
 •   Det tar lenger tid å hente seg inn igjen.
 • Sterk forbindelse mellom spesifikke fysiske og/eller psykiske faktorer.  
 • Det er ingen tydelig forbindelse mellom fatigue og andre symptomer/funksjonsnedsettelse av MS. Kan forsterke andre MS-symptomer. Kan oppstå uten symptomer på depresjon. Fatigue blir ofte forverret av varme.

 

Fatigue er et symptom ved MS, på samme måte som endrede sansefornemmelser, kraftløshet, synsforstyrrelser, balanseproblemer osv. Fatigue påvirker livskvaliteten i betydelig grad, og kan gjøre det vanskelig å utføre selv de enkleste aktivitetene i hverdagen. Energien og utholdenheten svekkes, og dermed også pågangsmotet som trengs for å håndtere andre symptomer som MS-sykdommen fører til.

Det er viktig at familien og de øvrige personene i nettverket ditt forstår at fatigue er et reelt, plagsomt og svekkende symptom ved MS-en, og at kraftløsheten skyldes følgene av sykdommen, og ikke at man er lat eller ikke vil gjøre noe.

Å kartlegge fatigue

For å kunne motvirke fatigue må man finne ut hvilke faktorer som påvirker den. En god begynnelse kan være å skrive en aktivitetsbok; i denne boken skriver du ned dagens aktiviteter, hvordan du har sovet om natten og hvordan du opplever trettheten i dine daglige aktiviteter. Kanskje kan du på denne måten identifisere hvilke faktorer som forverrer din fatigue (for eksempel varme, høy arbeidsbelastning, medisinering osv.) samt hvilke tidspunkter på dagen du er mer trett enn andre.

Ved hjelp av aktivitetsdagboken kan du sammen med legen/MS-sykepleieren din enklere se hva som kan gjøres for å redusere plagene med fatigue. Andre eksempler på hva en utredning av fatigue kan innebære:

 • Sykdomshistorie og livsstil.
 • Kartlegging av medisinbruk (inkl. naturlegemidler og alternative legemidler).
 • Legeundersøkelse og blodprøver.
 • Evaluering av din fatigue ved hjelp av spørreskjemaer og tester.

Å mestre fatigue

For å redusere fatigue må du noen ganger prøve ut ulike strategier før du finner en metode som fungerer for deg personlig. Alle personer med MS har ulike forutsetninger; det finnes dessverre ingen universell løsning som fungerer for alle.

Å mestre fatigue forutsetter at man gjør noe med de faktorene som er identifisert under kartleggingen av symptomet. Behandlingen deles ofte inn i flere trinn. De grunnleggende strategiene for å håndtere fatigue er:

 • Sørg for å behandle andre sykdommer/tilstander som kan forårsake fatigue.
 • I samråd med legen din kan du justere eller avslutte legemiddelbehandlinger som kan ha tretthet som bivirkning.
 • Behandle og minimere andre MS-symptomer.
 • Sørg for å få så god søvn som mulig med regelmessige søvnvaner.
 • Spis allsidig og få i deg tilstrekkelig med mat.
 • Prøv å trene, slik at du forbedrer kondisjonen, får sterkere muskler og bedre balanse.
 • Unngå å bli for varm.
 • Spar på energien din. Planlegg hvordan du ønsker å bruke den.
 • Prøv legemiddelbehandling som reduserer fatigue.

Noen råd om hvordan du kan planlegge energiforbruket

Det er mange ting i hverdagen som sluker både tid og energi. Hvis man skal unngå fatigue, gjelder det å unngå de faktorene som stjeler energien fra en, og planlegge hvordan man skal bruke de kreftene man har.

Her er noen råd som kan være til hjelp:

 • Finn dine egne grenser. Finn ut hva du orker og hva du ikke orker.
 • Prioriter inn ting du ønsker, og prioriter bort ting du ikke ønsker. Hva vil du bruke energien din på?
 • Legg inn tid til både aktiviter og hvile i hverdagen din. Dager med mye aktiviteter eller sene kvelder kan gjerne følges av roligere dager osv.
 • Ta godt vare på de dagene hvor du ikke er så plaget med tretthet.
 • Stopp i tide. Lytt til kroppens signaler, og gi deg før du blir helt utmattet.
 • Ta regelmessige hvilepauser. Korte pauser på 15 minutter kan gjøre underverker for kreftene dine.
 • Prøv deg frem for å finne ut hva som fungerer for deg, uten at nattesøvnen blir påvirket på en negativ måte av det.
 • Kort eventuelt ned på arbeidstiden din. Kanskje en deltidssykemelding er en god løsning for deg?
 • Tenk gjennom reisevanene dine. Å reise kollektivt kan noen ganger være stressende. Kanskje det finnes andre måter du kan komme deg til jobben på, eller kanskje du kan jobbe hjemmefra en dag eller to i uken?
 • Lytt til kroppens signaler. Utsett uviktige aktiviteter til senere hvis du føler deg trett.
 • Finn metoder som gjør at du klarer å slappe av og ”etterfylle” energi. Det kan for eksempel være snakk om avslapningsøvelser, gåturer, avslapning med musikk, meditasjon m.m.
 • Be om hjelp når kreftene ikke strekker til. Det er ikke sikkert du trenger å gjøre alt selv, eller?


Les mer om fatigue

En del av den teksten du har lest her på nettsiden om fatigue, kommer fra brosjyren ”Fatigue ved MS – den lar seg mestre”. Brosjyren er skrevet av Anna Cunningham, godkjent sykepleier siden 1994. Hun har jobbet som MS-sykepleier ved MS-centrum ved Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge fra 1998-2205.