Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Materiell

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-04

Pårørendebrosjyre

"Sammen er vi sterkere" er en informasjonsbrosjyre for pårørende til personer med Multippel Sklerose (MS) utarbeidet av Sanofi Genzyme, i tett samarbeid med blant annet MS-Senteret Hakadal AS. Hensikten med brosjyren er å vise hvor viktig pårørende er for personer med MS, og at man sammen er sterkere. Brosjyren informerer kort om hva sykdommen er, samt hvilke symptomer personer med MS kan ha. Dessuten fokuserer den på rollen pårørende innehar, og deres følelsmessige reaksjoner.

last ned pdf "Sammen er vi Sterkere"

Trening og MS

I mange år rådet man personer med Multippel Sklerose (MS) å ikke trene da man var redd for at trening kunne forverre sykdommen og ulike symptomer. I dag viser undersøkelser at trening for personer med MS er ufarlig, og oftest har en rekke svært fordelaktige effekter på sykdommen. Les brosjyren "Trening og multippel sklerose" som Sanofi Genzyme har utarbeidet i samarbeid med Ulrik Dalgas, som er treningspsykolog og ass.professor i Seksjon for idrett, Århus, Danmark.

Last ned brosjyren her.

BROSJYRE OM SMERTER VED MS

Hensikten med denne informasjons- og kartleggingsbrosjyren er å gi deg generell og spesifikk informasjon om smerter ved MS. Smerter reduserer livskvaliteten, og smerteplager påvirker arbeid, fritidsaktiviteter, sosiale relasjoner og/eller søvn.

Det er derfor spesielt viktig å iverksette tiltak slik at smertene ikke får styre livet. I kapittelet om behandling kommer vi inn på den biopsykososiale smertemodellen. Den viser hvordan smerte påvirker og påvirkes av både indre og ytre faktorer. Korrekt smertediagnose er en forutsetning for best mulig behandling. Smerteproblematikken ved denne sykdommen har vist seg å være både undervurdert, underdiagnostisert og underbehandlet.

Brosjyren har også et kartleggingsskjema for utfylling og markering, som kan være en hjelp for nevrologen ved smertediagnostisering.

Brosjyren er utarbeidet av Sanofi Genzyme i samarbeid med MS – Senteret Hakadal AS ved nevrolog, fysioterapeut/osteopat og psykolog.

 Last ned "Smerter ved MS"