Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Å stille en MS-diagnose

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Det kan noen ganger være vanskelig som pasient å forestille seg at de fysiske plagene man opplever, kan skyldes en nevrologisk sykdom. Et attakk kan komme plutselig og vare i alt fra noen dager til flere uker. Det er ikke engang sikkert man oppsøker lege for symptomene sine. Tiden frem til neste attakk kan vare i alt fra noen måneder til år, og det påfølgende attakket kan gi helt andre symptomer. Hvis symptomene er veldig ulike, forstår den som er rammet kanskje ikke at de skyldes én og samme sykdom. Det kan i ettertid være vanskelig for nevrologen å bedømme om det beskrevne symptomet virkelig har vært et attakk eller ikke.

Man må være innstilt på at en MS-utredning tar tid; det skal tas en rekke prøver og tester. Mange av de symptomene som er vanlige ved MS, forekommer også ved andre tilstander eller sykdommer. Selv om man ønsker en avklaring så snart som mulig og det er vanskelig å vente til man får resultatet, bør man prøve å tenke på at det viktigste er å stille riktig diagnose, slik at behandlingen blir så god som mulig.

Referanse: Helsebiblioteket, Multippel Sklerose www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/brosjyrer/multippel-sklerose-ms (19.09.2017)