Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Behandling

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

En god begynnelse er å starte tidlig

Hvis du har fått symptomer som tyder på at du har høy risiko for å utvikle MS, er det grunn til å starte behandlingen umiddelbart. Dagens bremsemedisiner er de som er mest effektive i den tidlige fasen av sykdommen. Selv i begynnelsen av sykdomsforløpet oppstår det mange skader i sentralnervesystemet, og dette er skader som kan unngås eller reduseres ved aktiv behandling.

I dag vet vi at tidlig igangsatt behandling etter første attakk kan forhindre skader i sentralnervesystemet (CNS) og bremse sykdomsforløpet. Ved hjelp av bremsemedisin kan man også forlenge tiden frem til neste attakk og dermed utviklingen av MS-sykdommen. Å ”utsette” sykdommen og hindre tidlige skader er viktig, da det ikke finnes noen behandling som helbreder skadene i CNS når man først har fått dem. Derfor er det viktig at man får behandling tidlig, og at man følger legens foreskrevne behandling.

Å diagnostisere MS 

For å kunne stille diagnosen MS pleier man å si at det kreves en spredning av symptomer i tid og rom. Det første punktet viser til at du må ha hatt mer enn ett attakk. Det andre punktet viser til at attakkene skal være forskjellige, slik at symptomene stammer fra inflammasjoner i ulike deler av sentralnervesystemet.

I dag finnes det ingen enkelt undersøkelse som kan avgjøre om du har MS. Nevrologen må gjøre en vurdering basert på flere ulike undersøkelser. For å få best mulig behandling er det derfor viktig å få stilt riktig diagnose. 

Her er noen av de viktigste undersøkelsene som gjøres hvis det er mistanke om MS:

Sykdomshistorie. Nevrologen er interessert i høre hvilke symptomer du har opplevd tidligere i livet. Kanskje du har opplevd å miste følelsen i en del av kroppen for noen år siden, men ikke reagerte den gangen eller oppsøkte hjelp for det? Kanskje oppsøkte du hjelp uten at det enkeltstående symptomet ble koblet til en nevrologisk sykdom? Kanskje du fikk tilbake følelsen før symptomet ble utredet av en lege?

Nevrologisk undersøkelse. Nevrologen trenger å vite hvordan nervesystemet ditt og resten av kroppen samarbeider. Hvordan er refleksene dine, eventuell kraftløshet, synet, koordinasjonen og følsomheten din?

Spinalprøve. Ved mistanke om MS tar man en spinalprøve for å avdekke om det finnes tegn på inflammasjon i CNS. Prøven tas i ryggen med en tynn nål. Et positivt prøvesvar øker sannsynligheten for at det kan være CIS eller MS. Et positivt prøvesvar kan imidlertid også forekomme ved andre nevrologiske sykdommer.

MR-undersøkelse (magnetkameraundersøkelse). Denne undersøkelsen gjøres for å se om det er endringer i hjernen eller ryggmargen. MR-undersøkelsen gjør det mulig å se nøyaktig hvilke deler av CNS som er påvirket, og bildene viser både aktive inflammasjoner og arrdannelse fra tidligere betennelser. MR-undersøkelsen er veldig viktig for å kunne stille en tidlig diagnose, og for å kunne utelukke tumorer eller andresykdomsårsaker. Resultatet fra MR-undersøkelsen spiller en stadig viktigere rolle ved diagnostisering og oppfølging av sykdommen.

Per i dag finnes det ingen behandling som kan helbrede MS, men det er mye som kan gjøres for å lindre symptomene og bremse sykdomsutviklingen. Hvis du har fått en MS-diagnose, må du være forberedt på å bruke medisiner over en lengre periode. Derfor er det viktig å ”bli venn” med behandlingen sin. Det finnes hovedsakelig tre ulike behandlingsformer ved MS:

Referanse: Nevro.legemiddelhandboka.no  www.nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/demyeliniserende-sykdommer/ms/diagnostikk-av-ms/(19.09.2017)