Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Akutt behandling ved en forverring

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Hvis man får et attakk, betyr det at det har oppstått en inflammasjon i hjernen eller ryggmargen. Immuncellene har da ”rykket inn” i sentralnervesystemet og samlet seg i ett bestemt område. Der angriper de myelinet, dvs. det beskyttende fettlaget som ligger rundt nervetrådene. Dermed oppstår det symptomer som varierer alt ettersom hvor inflammasjonen har oppstått.

Akutte attakker kan dempes med medisiner, og kortison er det best utprøvde legemidlet ved slike forverringsepisoder. Kortisonet demper aktiviteten i immunforsvaret, og dermed dempes inflammasjonen. Når inflammasjonen blir dempet, blir også symptomene mildere og de forsvinner raskere enn når de blir ubehandlet.

Et vanlig attakk kan vare i flere uker, og noen ganger også lenger. Med kortisonbehandling kan varigheten på attakkene forkortes, og det blir enklere å takle hverdagslige aktiviteter og komme tilbake til normale rutiner.

Kortisonbehandling ved MS

Men kortison har ikke vist seg å ha noen gunstig effekt på sykdomsforløpet, og behandlingen brukes først og fremst ved attakker forbundet med alvorlige symptomer. Kortisondosene gis i løpet av en kort periode på 3-5 dager. I den perioden får man daglig et drypp med såkalt metylpredenisolon.

Hvis kortisonbehandlingen ikke gir noen forbedring i symptomene, kan man overveie å bytte blodplasma (”plasmaferese”). Det innebærer at plasmaet i blodet filtreres gjennom et spesielt apparat som renser ut skadelige antistoffer. Dette har god effekt hos omtrent en tredel av pasientene, men brukes kun ved kraftige attakker.

Referanse: Nevro.legemiddelhandboka.no www.nevro.legehandboka.no/demyeliniserende-sykdommer/ms-multippel-sklerose-31960.html#ID0EF0BB0FA (20.09.2017)