Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Rehabilitering

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Rehabilitering er en viktig del av livet hvis du har MS. MS-teamet ditt hjelper deg, og noen ganger kaller man også inn annet helsepersonell, alt ettersom hvilke problemer man møter. Det kan være snakk om en logoped hvis du får problemer med taleevnen, stemmen eller svelging, eller en nevropsykolog hvis du opplever kognitiv svekkelse. All rehabilitering skal være individuelt tilpasset.

Studier viser at det er en rekke fordeler ved rehabilitering; det er observert forbedringer i bevegelsesevne, økt livskvalitet, forbedret sinnsstemning og større sosial deltakelse. Dessuten kan rehabilitering ha en positiv effekt på både fatigue, smerter og inkontinensproblemer.

Referanse: International MS Federation www.msif.org/living-with-ms/rehabilitation/ (22.09.2017)