Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Ergoterapi

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Ergoterapeuten er mer opptatt av hvordan du i praksis takler hverdagsaktivitetene dine. Gamle vaner i alt fra matlaging til hagearbeid må noen ganger gjøres på en ny måte etter at man har fått MS. Ergoterapeuten kan hjelpe og fortelle deg hvordan du kan gjøre disse forandringene på en smidig måte. Ergoterapeuten kommer også på hjemmebesøk og kan anbefale tilpasninger i hjemmet, for eksempel å fjerne dørterskler, installere hjelpemidler på badet osv. Mange av de hjelpemidlene man trenger pga. det handikappet sykdommen medfører, fås uten kostnad for deg personlig.

Referanse: International MS Federation www.msif.org/living-with-ms/rehabilitation/ (21.09.2017)