Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Kognitiv trening

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Det som kalles kognitive funksjoner, rommer bl.a. evnen til å regne, hukommelsen, romfølelse og evnen til å kunne ta inn og gi informasjon. Disse symptomene kommer ofte snikende etter at sykdommen har vart en stund.

Noen steder finnes det såkalte nevropsykologer (psykologer som er spesialisert på sykdommer i hjernen) som kan hjelpe deg med å øve opp igjen de kognitive funksjonene. Nevropsykologer bruker ulike testoppgaver i sitt arbeid, bl.a. hukommelsestester, tester av praktiske ferdigheter og språkoppgaver. Ut fra disse testene kan de se om og eventuelt hvordan hjernens funksjoner er påvirket, og dermed sette inn rehabiliteringstiltak. I hverdagen anbefales det å sysle med kryssord, sudoku eller annen hjernegymnastikk for å holde de kognitive funksjonene ved like.

Referanse: International MS Federation www.msif.org/living-with-ms/rehabilitation/ (22.09.2017)