Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Depresjon

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Depresjon er en vanlig sykdom, og risikoen for å bli deprimert er dessverre ytterligere økt hvis man har MS, uavhengig av hvilken fase av sykdommen man befinner seg i. Dessuten gir noen av de medisinene som brukes mot MS, en økt risiko for depresjon. Å få diagnosen MS kan naturligvis også føre til en personlig krisereaksjon som fører til depresjon.

Det finnes i dag flere ulike medisiner som brukes mot depresjon. Ofte begynner man behandlingen med et SSRI-preparat ("selektiv serotoninreopptakshemmer"). Hvis man etter en viss tid med behandling ikke merker noen effekt av dette, bør man prøve en annen medisin til man begynner å føle seg bedre. Best effekt får man ved å kombinere farmakologisk behandling med samtaler hos psykolog eller kurator.

Referanse: International MS society. www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/cognition-and-emotional-changes/ (21.09.2017)