Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Kognitiv påvirkning

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Eksempler på kognitive funksjoner er hukommelse, innlæring, problemløsing, oppmerksomhet og lignende funksjoner. Man kan få problemer med å huske ting, løse oppgaver og å konsentrere seg, selv om man ikke har hatt MS så lenge. En vanlig årsak til den kognitive påvirkningen kan være fatigue. Trettheten fører til at man ikke orker å konsentrere seg. Men det er de færreste som plages av kognitiv påvirkning før etter lengre tids sykdom.

For å forbedre hukommelsen og evnene til problemløsing kan man få hjelp av en nevropsykolog eller en rehabiliteringsinstitusjon. I hverdagen bør man prøve å holde hjernen aktiv ved for eksempel å løse kryssord, sudoku eller lignende aktiviteter. Noen medisinsk behandling som har vist seg å ha gode resultater, finnes ikke per i dag.

Referanse: International MS Federation. www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/cognition-and-emotional-changes/(22.09.2017)