Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Koordinasjon – tremor og ataksi

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Tremor (skjelving) og problemer med å koordinere kroppsbevegelser, såkalt ataksi, kan oppstå etter lengre tids sykdom. Både tremor og ataksi skyldes ofte at lillehjernen er påvirket av sykdommen. Symptomene kan for eksempel gjøre det vanskelig å utføre arbeid med hendene eller komplisere situasjoner hvor man trenger god balanse.

Ved tremor og ataksi er fysioterapi viktig for å forbedre kontrollen over kroppsbevegelsene.

Flere medisiner er utprøvd mot disse symptomene, og noen har hatt en viss effekt mot skjelving. Man må ofte prøve seg frem for å finne en behandling som fungerer optimalt. Det kan i noen tilfeller opereres inn en elektrode i hjernen som reduserer skjelvingen ved hjelp av elektrisk stimulering.

Referanse: International MS society www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/movement-and-coordination-problems/ (20.09.2017)