Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Påvirkning av syn og følsomhet og muskelsvakhet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Uklart syn, dobbeltsyn, nedsatt følsomhet og svakhet i armer eller bein er relativt vanlige symptomer ved MS. Når symptomene oppstår akutt i forbindelse med et attakk, kan man redusere og forkorte symptomene ved hjelp av kortison. Hvis muskelsvakheten vedvarer over en lengre tid, kan man ofte redusere dette problemet ved hjelp av fysioterapi.

Referanse: International MS society www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/vision-issues/ (20.09.2017)