Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Hva er MS?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-01

Man kan undre seg over hvordan små inflammasjoner i sentralnervesystemet, dvs. hjernen og ryggmargen, kan påvirke kroppens funksjoner så sterkt som de gjør ved MS. Hva er det egentlig som skjer i kroppen, og hvorfor klarer man ikke å helbrede sykdommen? Man kan også undre seg over hvorfor MS nesten kun rammer unge mennesker, og hvorfor sykdommen forekommer hyppigere her på nordlige breddegrader.

I dag vet vi at mange mennesker med MS har et liv med høy livskvalitet i lang tid til tross for at de opplever hemmende symptomer. Mens andre personer med MS kan trenge mer hjelp i sitt dagligliv.

Her kan du lese mer om MS – en av våre vanligste nevrologiske sykdommer.