Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Hva er MS?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Ved MS angriper kroppens eget immunforsvar celler i sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen), slik at små inflammasjoner og skader oppstår. Dette kan i sin tur gi ulike fysiske og psykiske symptomer som for eksempel sensoriske forstyrrelser, dobbeltsyn, generell tretthet, motoriske, og kognitive vansker.

Hvilke symptomer man opplever avhenger av hvor i sentralnervesystemet skaden eller inflammasjonen har oppstått. Symptomene kan forverre seg med tiden ettersom inflammasjonen oppstår på stadig nye steder. MS er med andre ord en sykdom der det er vanskelig å forutsi hvilket sykdomsforløp pasienten kan få. Derimot vet man at mange, ved hjelp av moderne behandlingsmuligheter, kan leve et tilnærmet normalt liv.

Referanse: Helsebiblioteket, Multippel Sklerose  www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/brosjyrer/multippel-sklerose-ms (20.09.2017)