Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Årsaker

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Ingen kan i dag med sikkerhet si hva som forårsaker MS, man vet at sykdommen ikke smitter, og at den bare er delvis arvelig.

Nevrologer og forskere diskuterer imidlertid hvorvidt en kombinasjon av miljø og genetiske faktorer kan være årsaken til sykdommen. Blant annet vet man at personer med en spesiell vevstype (på fagspråket snakker man om vev med celler som har molekylet HLA-DR2 på overflaten) har økt risiko for å bli rammet av MS. Denne vevstypen er vanlig på våre nordlige breddegrader.

En annen mulig årsak som diskuteres, er om virus kan føre til utvikling av MS. I disse dager forskes det mye på dette området og nye funn dukker stadig vekk opp. Forhåpentligvis resulterer dette i nye og forbedrede behandlingsmetoder.

Referanse: MS International Federation www.msif.org/about-ms/causes/ (20.09.2017)