Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Attakkvis MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Dette er den vanligste formen, og ca. 80-90 % av alle med MS begynner sykdommen på denne måten. Attakkvis MS kjennetegnes av tydelige sykdomsperioder, såkalte attakker. Man kan enten oppleve attakker med helt nye former for symptomer, eller attakker som forverrer de symptomene man allerede har hatt tidligere. De symptomene som oppstår, utvikler seg vanligvis i løpet av noen timer eller dager, og kan i noen tilfeller vare i opptil et par måneder.

Skovvis forlopande MS

Ved attakkvis MS går symptomene helt eller nesten helt tilbake mellom attakkene. Varigheten mellom attakkene kan variere mellom en måned til mange år, og man kan ikke forutsi hvor ofte attakkene kommer. I dag finnes det bremsemedisiner som har vist seg å være effektive mot attakkvis MS.

Denne formen for MS utvikler seg etter hvert oftest til såkalt sekundær progressiv MS. I denne fasen reduseres antall attakker, men funksjonsnedsettelsen forsterkes.

 


Referanser:

1. Helsedirektoratet www.Nasjonale faglige retningslinjer (20.09.2017)

2.MS International Federation www.msif.org/about-ms/types-of-ms/ (20.09.2017)